Klubo klubinė veikla

CBC klubas kiekvienais metais džiaugiasi didėjančia aktyvia bendruomene, intensyvėjančia veikla, augančiais tikslais. Kartu su didesniu klubo narių skaičiumi nenorime prarasti bendradarbiavimo ir bendravimo kokybės.

CBC klubo nariai aktyviai dalyvaujantys veikloje, sekančiais metais atleidžiami nuo klubinės veiklos mokesčio. Kviečiame ir Jus jungtis į CBC klubo veiklą ir prisidėti prie badmintono populiarinimo ir vystymo ne tik klubo narystės piniginiais įnašais.
Praėjusiais metais buvo įgyvendinti Lietuvos švietimo ir sporto projektai, Vilniaus miesto savivaldybės projektai, treneriai dalyvavo BWF level 1 ir level 2 kursuose, CBC paruošė du sportininkus Asmeniniam Europos Badmintono čempionatui.

Norinčių žaisti skaičius išaugo, turime siekiančių žaisti daugiau negu galime priimti į grupines treniruotes, todėl pasinaudokite CBC klubo nario pirmumo teise!

CBC KLUBO NARIO PRIVALUMAI/PRIVILEGIJOS:

– pirmenybė grupinėse treniruotėse. Jūsų vieta, kaip CBC klubo nariui, bus saugoma net Jums laikinai negalint lankyti treniruočių ar sustabdžius abonimentą dėl traumos;
– galimybė nemokamai naudotis kamuoliukų padavimo mašina asmeninių ir grupinių treniruočių metu;
– galimybė be užstato rezervuotis badmintono aikštelę Delfi Sporto Centre;
– nuolaidos CBC organizuojamiems renginiams;
– specialios nuolaidos FORZA badmintono prekėms.

Nurodytos nuolaidos ir kitos privilegijos galioja klubo nariams, pasirašiusiems metinę sutartį ir sumokėjusiems metinį klubinės veiklos mokestį:

Stojimo į CBC klubą sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos iki sezono pabaigos – birželio 30 d.

Galima nutraukti CBC klubo narystės sutartį prieš du mėnesius informavus CBC. (el.p. cbc.vilnius@gmail.com)!

  • Sporto priemonių įsigijimui;
  • CBC socialinių projektų įgyvendinimui;
  • Trenerio stažuotei CBC klube.

VŠĮ „CAPITAL BADMINTON CLUB“
ĮMONĖS KODAS: 301806862
BANKAS: Luminor
A/S: LT72 2140 0300 0264 9070

Būtina nurodyti:
– Vardą pavardę
– Salę, kurioje sportuojate
– Grupę, kurią lankote

Plačiau apie klubinę veiklą galite sužinoti:
Tel.: +370 699 60684
El.paštas: cbc.vilnius@gmail.com

Metų pabaigoje paskelbsime ataskaitą, kaip buvo panaudotos visos klubinei veiklai surinktos lėšos. Aktyviai per metus CBC klubo veikloje dalyvavę nariai kitais metais gali būti atleisti nuo šio mokesčio, jei:

– Savanoriavo CBC turnyruose (dirbdami teisėjais, fotografuodami);
– Prisidėjo organizuojant CBC renginius;
– Prisidėjo prie CBC vaikų išvykų (vežė vaikus į turnyrus);
– Tapo CBC ambasadoriais.

Norite Pradėti Sportuoti?

Ateik Pabandyti. Duosime Raketę, Paaiškinsime Taisykles.