PARAIŠKA Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0410

2019 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSUI

Fondo lėšomis remiama veiklos sritis: Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas

Projekto pavadinimas: Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas gerinant VšĮ „Capital Badminton Club“ teikiamų paslaugų kokybę

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 – 2019-12-20

SPORTO PROJEKTO SANTRAUKA (skelbiama viešai)

Didžiausias Lietuvoje badmintono klubas VšĮ „Capital Badminton Club“ įgyvendina projektą „Badmintono sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas gerinant VšĮ „Capital Badminton Club“ teikiamų paslaugų kokybę“.

Projekto tikslas – plėtoti ir tobulinti Capital Badminton Club klubo veiklą gerinant klubo teikiamų paslaugų kokybę esamiems bei būsimiems klubo nariams.

Projekto tikslinės grupės: Vilniaus miesto savivaldybėje gyvenantys badmintono mėgėjai bei profesionalūs badmintono sporto šakos sportininkai.

2008 metais įkurtas badmintono klubas šiuo metu turi 350 narių, aktyviai dalyvaujančių vietinėse bei tarptautinėse varžybose. Klubas bendradarbiauja su Lietuvos Badmintono Federacija bei Europos badmintono federacija Badminton Europe. Klubo tikslas – ugdyti jaunąją badmintono kartą, kelti badmintono lygį ir meistriškumą Lietuvoje bei garsinti Lietuvos ir Vilniaus vardą pasaulyje. Klubas veiklą vykdo Delfi Sporto Centre, turinčiame aštuonias aukščiausius standartus atitinkančias badmintono aikšteles.

Įgyvendinus projektą, „Capital Badminton Club“ įsigys tiek specialų badmintono sporto šakos inventorių (išmanioji badmintono kamuoliukų padavimo mašina, teisėjų bokštelis), tiek ir įrangą, skirtą bendro pobūdžio treniruotėms. Visa projekto metu įsigyta įranga bus prieinama projekto tikslinėms grupėms. Capital Badminton Club klubo nariai, išsinuomavę badmintono aikštelę, galės didinti savo meistriškumą žaisdami su išmaniąja badmintono kamuoliukų pavadavimo mašina, o taip pat, esant poreikiui, treniruotis su Projekto metu įsigyta įranga, skirta bendro pobūdžio treniruotėms. Šios bendro pobūdžio treniruotės leis Projekto dalyviams ne tik stiprinti savo fizinį pajėgumą, jėgą ir ištvermę, bet ir padės išvengti traumų bei pasitempimų treniruočių metu.