CAPITAL BADMINTON CLUB KLUBINĖ VEIKLA

CBC klubas kiekvienais metais džiaugiasi stipriai didėjančia aktyvia bendruomene, intensyvėjančia veikla, augančiais tikslais. Šiais metais mes ir vėl ženkliai paaugome, tačiau kartu su didesniu klubo narių skaičiumi nenorime prarasti bendradarbiavimo ir bendravimo
kokybės.

2019/2020 metų sezono CBC klubo bendruomenės veiklų išsamus aprašas buvo išsiųstas visiems CBC klubo nariams.

– Norime padėkoti ypatingai aktyviems 22 klubo nariams už CBC klubui skirtą laiką ne tik aikštelėje ir įdėtas pastangas vystant klubo veiklą. Atsidėkodamas aktyvesniems klubo nariams, CBC klubas nerinks iš jų 2020/2021 metų sezono klubo nario mokesčio. Kviečiame ir Jus jungtis į CBC klubo veiklą ir prisidėti prie badmintono populiarinimo ir vystymo ne tik klubo narystės piniginiais įnašais.

– Praėjusiais metais buvo įgyvendinti Lietuvos švietimo ir sporto projektai, Vilniaus miesto savivaldybės projektai, treneriai dalyvavo BWF level 1 ir level 2 kursuose, CBC paruošė du sportininkus Asmeniniam Europos Badmintono čempionatui.

Įvertinus pasiektus praėjusių metų rezultatus ir įvykdytus projektus, įsitraukusių į CBC klubinę veiklą žmonių skaičių:

CBC privalumai

CBC KLUBO NARIO PRIVALUMAI/PRIVILEGIJOS:

– pirmenybė grupinėse treniruotėse. Jūsų vieta, kaip CBC klubo nariui, bus saugoma net Jums laikinai negalint lankyti treniruočių ir nemokant mėnesinio abonentinio mokesčio;
– galimybė nemokamai naudotis kamuoliukų padavimo mašina asmeninių ir grupinių treniruočių metu;
– speciali kaina CBC klubo nariams rakečių pertempimui;
– galimybė be užstato rezervuotis badmintono aikštelę Delfi Sporto Centre;
– nuolaidos CBC organizuojamiems renginiams;
– specialios nuolaidos FORZA badmintono prekėms (tiek drabužiams, tiek VIP
kamuoliukams).
– Nuolaida SPORTO DRAUDIMUI.

Nurodytos nuolaidos ir kitos privilegijos galioja klubo nariams, pasirašiusiems metinę sutartį ir sumokėjusiems metinį įsipareigojimo mokestį:
– Vaikams – 15 EUR;
– Suaugusiems – 30 EUR.

Grupinių treniruočių kainas rasite čia.

CBC klubo nariams lengvatinės mėnesinio abonemento kainos galioja:

– Pasirašius sutartį sezonui;
– Sumokėjus CBC klubinį mokestį;
– Mokama kiekvieną mėn., nutraukti sutartį tik įspėjus CBC prieš du mėnesius (el.p. cbc.vilnius@gmail.com)!
– Stojimo į CBC klubą sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos iki sezono pabaigos – 2021 m. birželio 30 d.

Dėl abonemento stabdymo:

– Galima nutraukti CBC klubo narystės sutartį prieš du mėnesius informavus CBC.
– CBC klubo nariams galima stabdyti mėnesinio abonemento mokesčio mokėjimą, išsaugant vietą savo treniruočių grupėje bet kada/neribotą dienų skaičių, jei įsigyjate SPORTO DRAUDIMĄ/ kaina 3 EUR per mėnesį.

CBC įsipareigoja klubo nariams užtikrinti vietą klubinėse treniruotėse narystės galiojimo metu.

DĖL SPORTO DRAUDIMO

Išanalizavome CBC klubo narių 2019/2020 sezono treniruočių lankymo statistiką ir atkreipėme dėmesį:
– Vidutinis CBC klubo narys per sezoną praleidžia apie 30% apsilankymų treniruotėse dėl įvairaus rimtumo traumų, tiek susijusių su sportavimu, tiek susižeidus kitur;
– Didžioji dalis traumų išgydoma ir grįžtama sportuoti per 30 dienų;
– Rimtesnių traumų kokybiškas gydymas ir greitesnis gijimas, susijęs su papildomomis išlaidomis traumuotam žaidėjui;
– Ilgai trunkantis traumų gydymas ir nesilankymas treniruotėse sumažina CBC klubo pajamas, bet nesumažina klubo pastoviųjų išlaidų (salės nuoma, trenerių atlyginimai ir pan.);
– Ir blogiausia, kad traumuotas žaidėjas negali mėgautis Žaidimu.

Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytus argumentus ir bendradarbiaudami su draudimo bendrove, nusprendėme apdrausti klubo narių sportinės veiklos ir traumų riziką. Pagrindiniai draudimo aspektai:

– Kai klubo nario traumos gydymas trunka ne ilgiau kaip 30 dienų, CBC klubas mėnesinį abonentinį mokestį sumažina proporcingai praleistų treniruočių skaičiui. Draudimo bendrovė apmoka su traumos gydymu susijusias CBC klubo nario išlaidas;

– Kai klubo nario traumos gydymas trunka ilgiau kaip 30 dienų, Draudimo bendrovė apmoka su traumos gydymu susijusias klubo nario išlaidas, bei kompensuoja CBC klubui negautą mėnesinį abonementinį mokestį. Klubas iš šių lėšų gali išlaikyti klubo nario rezervuotą vietą treniruočių grupėje.

Surinktos CBC klubo narystės mokesčio lėšos bus naudojamos:

– Sporto priemonių įsigijimui;
– CBC socialinių projektų įgyvendinimui;
– Trenerio iš Azijos stažuotei CBC klube.

CBC klubo narių atleidimas nuo nario mokesčio

Metų pabaigoje paskelbsime ataskaitą, kaip buvo panaudotos visos klubinei veiklai surinktos lėšos. Aktyviai per metus CBC klubo veikloje dalyvavę nariai kitais metais gali būti atleisti nuo šio mokesčio, jei:
– savanoriavo CBC turnyruose (dirbdami teisėjais, fotografuodami);
– prisidėjo organizuojant CBC renginius;
– prisidėjo prie CBC vaikų išvykų (vežė vaikus į turnyrus);
– tapo CBC ambasadoriais.

KLUBINĖS VEIKLOS MOKESTIS pervedamas:

VŠĮ „CAPITAL BADMINTON CLUB“
ĮMONĖS KODAS: 301806862
BANKAS: Luminor
A/S: LT72 2140 0300 0264 9070

Būtina nurodyti:
– Vardą pavardę
– Salę, kurioje sportuojate
– Grupę, kurią lankote

Plačiau apie klubinę veiklą galite sužinoti:
Tel.: +370 698 344 26
El.p: info@cbc.lt